Tipy a rady

Výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel

Daňovník, ktorý používa vozidlo vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla (GPS), ktorá zaznamenáva evidenciu jázd, si ako daňové výdavky môže uplatniť nákup na spotrebované PHL. Zároveň evidencia jázd podľa tohto zariadenia slúži ako podklad, na aké cesty bolo vozidlo použité. Daňovník neprepočítava spotrebu podľa osvedčenia alebo podľa technického preukazu ale bude uplatňovať preukázané výdavky na nákup PHL.

Chcem vedieť viac

ZÍSKAVANIE ÚDAJOV Z DÁTOVEJ ZBERNICE VOZIDLA

Pri zavádzaní GPS do vozidla odporúčame nainštalovať GPS jednotku s modulom na čítanie údajov z riadiacej jednotky vozidla. Prostredníctvom tohto systému vieme, koľko má vozidlo paliva v nádrži, s akými otáčkami vozidlo jazdí, aký má stav tachometra, koľko paliva spotrebovalo vozidlo za daný úsek a ďalšie informácie, ktoré nám ukážu, akým spôsobom sa vozidlo využívalo.

IDENTIFIKÁCIA VO VOZIDLÁCH

Pri firmách s vyšším počtom vozidiel a zamestnancov je vhodné vybaviť základnú GPS jednotku zariadením na identifikáciu vodiča. Vďaka systému vieme vyhodnotiť, nielen koľko, ale aj ako daný zamestnanec jazdí. Tieto údaje pomáhajú robiť opatrenia k zníženiu priamych nákladov v danej spoločnosti.

POTREBA ZAVEDENIA GPS MONITORINGU

Zavedením GPS monitoringu získa zákazník kontrolu nad firemným vozovým parkom, má možnosť lepšie vyhodnocovať, optimalizovať činnosť svojich vozidiel, čo vedie k úspore nákladov. To tvorí významnú zložku v ekonomike spoločnosti. Pre zamestnancov znamená zavedenie GPS monitoringu lepšie využívanie pracovného času. Celkovo sa zavedie do firmy väčšia efektivita.

Výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel

Daňovník, ktorý používa vozidlo vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla (GPS), ktorá zaznamenáva evidenciu jázd, si ako daňové výdavky môže uplatniť nákup na spotrebované PHL. Zároveň evidencia jázd podľa tohto zariadenia slúži ako podklad, na aké cesty bolo vozidlo použité. Daňovník neprepočítava spotrebu podľa osvedčenia alebo podľa technického preukazu ale bude uplatňovať preukázané výdavky na nákup PHL.

Chcem vedieť viac

ZÍSKAVANIE ÚDAJOV Z DÁTOVEJ ZBERNICE VOZIDLA

Pri zavádzaní GPS do vozidla odporúčame nainštalovať GPS jednotku s modulom na čítanie údajov z riadiacej jednotky vozidla. Prostredníctvom tohto systému vieme, koľko má vozidlo paliva v nádrži, s akými otáčkami vozidlo jazdí, aký má stav tachometra, koľko paliva spotrebovalo vozidlo za daný úsek a ďalšie informácie, ktoré nám ukážu, akým spôsobom sa vozidlo využívalo.

IDENTIFIKÁCIA VO VOZIDLÁCH

Pri firmách s vyšším počtom vozidiel a zamestnancov je vhodné vybaviť základnú GPS jednotku zariadením na identifikáciu vodiča. Vďaka systému vieme vyhodnotiť, nielen koľko, ale aj ako daný zamestnanec jazdí. Tieto údaje pomáhajú robiť opatrenia k zníženiu priamych nákladov v danej spoločnosti.

POTREBA ZAVEDENIA GPS MONITORINGU

Zavedením GPS monitoringu získa zákazník kontrolu nad firemným vozovým parkom, má možnosť lepšie vyhodnocovať, optimalizovať činnosť svojich vozidiel, čo vedie k úspore nákladov. To tvorí významnú zložku v ekonomike spoločnosti. Pre zamestnancov znamená zavedenie GPS monitoringu lepšie využívanie pracovného času. Celkovo sa zavedie do firmy väčšia efektivita.

NEZÁVÄZNÁ CENOVÁ PONUKA NA MIERU

HOTLINE 24 / 7 / 365

Sme vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dni v týždni počas celého roka.

MOBILNÉ APLIKÁCIE

Možnosť sledovania svojho vozidla prostredníctvom aplikácie.

NAJPRESNEJŠÍ

Možnosť zistiť aktuálnu polohu vozidla, jeho stav, rýchlosť alebo smer jazdy.

NEUSTÁLY VÝVOJ

Na vývoji pracuje tím softvérových špecialistov, ktorí zapracovávajú požiadavky zákazníkov pri tvorbe nových produktov.

NÁŠ MONITOROVACÍ SYSTÉM JE AKCEPTOVANÝ POISŤOVŇAMI V PRÍPADE UZAVRETIA HAVARIJNÉHO POISTENIA

Nezáväzná ponuka
Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku.