GRAFICKÉ ZOBRAZENIE DÁT Z TACHORGRAFOV

Online zobrazenie dát z tachografu

Vďaka AETR online zobrazeniu má dispečer prehľad o výkone vodiča

Diaľkové sťahovanie údajov z digitálnych kariet vozidiel a vodičov

Pohodlný prístup a archivácia ku stiahnutým DDD súborom priamo na zabezpečenom serveri nášho systému TSS monitoring

Sťahovanie dát z tachografov podľa platnej legislatívy

Nezáväzná ponuka
Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku.